Αναλυτικό Περιεχόμενο των Δράσεων του Έργου

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε πέντε Δράσεις, οι οποίες εξελίσσονται παράλληλα και αλληλοτροφοδοτούνται, γεγονός που αναδεικνύει τον καινοτόμο του χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα του προσδίδει ιδιαίτερο δυναμισμό. Έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία και καθιέρωση δύο κορυφαίων θεσμών διεθνούς εμβέλειας :
  • του θεσμού «Διεθνές Forum για το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση»
  • του θεσμού «Πράξις Αρχαίου Δράματος: Διεθνές Προσκήνιο Σπουδαστών και Νέων»
με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην εδραίωση της χώρας μας ως μητροπολιτικού κέντρου  αναφοράς πάνω στη μελέτη, έρευνα και παρουσίαση του αρχαίου δράματος. Επίσης, προωθείται η συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και σπουδαστών, μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα Σεμιναρίων και Εργαστηρίων, πάνω σε θέματα που αφορούν σύγχρονες προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος, τόσο από επιστημονική όσο και από καλλιτεχνική σκοπιά.