Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείου του 21ου Αιώνα

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει
ν' ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα,
να θέσει το μαθητή στο επίκεντρο των
εξελίξεων...

βασικός εκπαιδευτικός στόχος είναι η βιωματική επαφή των παιδιών με έργα  που παραμένουν διαχρονικά και αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά

οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πολλές παραστάσεις, να δουν διαφορετικές αποδώσεις και οπτικές των έργων

- Γενικό Λύκειο Επισκοπής Ηρακλείου -