Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείου του 21ου Αιώνα

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει
ν' ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα,
να θέσει το μαθητή στο επίκεντρο των
εξελίξεων...

πραγματικά θα είναι για εμάς και το σχολείο μας μια μοναδική εμπειρία να σας παρουσιάσουμε την τραγωδία Αντιγόνη ώστε να διακρίνετε το κόπο και μόχθο μας, τις ατελείωτες ώρες πρόβας και την αγωνία μας για το επιθυμητό αποτέλεσμα

η ανάπτυξη συνεργασίας, ομαδικότητας και πνεύματος, μετριοπάθειας και μετριοφροσύνης, καθώς και σεβασμού προς το αρχαίο δράμα και τους δημιουργούς του.

- Αβερώφειο Γυμνάσιο και Λύκειο Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας Αιγύπτου -