Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείου του 21ου Αιώνα

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει
ν' ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα,
να θέσει το μαθητή στο επίκεντρο των
εξελίξεων...

η πεποίθηση ότι η παρακολούθηση και η συμμετοχή στα  δρώμενα στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι μοναδική και καθοριστική  για τη σχολική πρακτική

η γνωριμία και η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων με άλλους συνομηλίκους διαφόρων εθνικοτήτων  είναι μία πρόσθετη διδακτική αξία του φεστιβάλ, που αναδεικνύει τον πολιτισμό σε εργαλείο «αγώνα (δια)λόγου» των λαών

- 11ο ΓΕ.Λ Περιστερίου -