Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείου του 21ου Αιώνα

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει
ν' ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα,
να θέσει το μαθητή στο επίκεντρο των
εξελίξεων...

γιατί το θέατρο ενισχύει τις αξίες για τη ζωή, την αλληλεγγύη, το σεβασμό, τη δημιουργικότητα, τη σκέψη, αλλά και την ελεύθερη έκφραση του σώματος. Με τη συμμετοχή του σχολείου μας περιμένουμε όλα τα παραπάνω να μεγεθυνθούν στον ανώτερο βαθμό και αυτό να αποτελέσει σημείο αναφοράς για να γίνουν κοινωνοί ιδεών που θα τους βοηθήσουν στην πορεία της ζωής τους. 

- 1ο ΓΕ.Λ Ορεστιάδας -