Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείου του 21ου Αιώνα

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει
ν' ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα,
να θέσει το μαθητή στο επίκεντρο των
εξελίξεων...

γιατί θα είναι μια ευκαιρία για το σχολείο μας να βγει από το μικρόκοσμό του-το νησί μας- και να γνωρίσουν οι μαθητές μας και άλλους μαθητές που ασχολούνται με το αρχαίο δράμα, ως μια διέξοδο, μια δημιουργική απασχόληση.

η γνωριμία, η συναναστροφή και οι κοινές εμπειρίες με συνομηλίκους, η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, η επίσκεψη στην αρχαία Ολυμπία θεωρούμε ότι θα συμβάλλει θετικά και θα πλουτίσει συναισθηματικά και γνωστικά τους μαθητές μας.

- Γυμνάσιο Παξών -