Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείου του 21ου Αιώνα

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει
ν' ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα,
να θέσει το μαθητή στο επίκεντρο των
εξελίξεων...

Αυτό το Φεστιβάλ θα μας δώσει την ευκαιρία του δούμε μια Ελληνική τραγωδία στον φυσικό της χώρο.

θα έχουμε την ευκαιρία της παρατήρησης της προσέγγισης των υπόλοιπων ομάδων. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ συναρπαστική

- Çanakkale Onsekiz Mart University -